Announcement Do sprzedania mam świetne pozycje z KC

Do sprzedania mam świetne pozycje z KC

No picture available
Zobacz moją stronę z Serią KC KPC stanowi doskonałą pomoc szczególnie dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, na rzecz jakich znajomość aktualnych przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, jakie praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważniejsze akty z obszaru prawa cywilnego. Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały indywidualne przepisy. Stan prawny uwzględnia ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw. Zapraszam do zakupów

Offer:

Contact: Jędrzej, Kielce, tel. 6118406877, email: jędrzejr951@o2.pl
Date added: 15-12-2019