Announcement Sprzedam kodeks karny ile lat

Sprzedam kodeks karny ile lat

No picture available
Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób rozległy dzieło doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych również w części ogólnej, szczególnej, jakże i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem konkretny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks zdyscyplinowany Komentarz stanowi skrupulatne i kompleksowe peryfraza wszystkich zadań w poruszanej tematyce

Offer:

Contact: Aleksandra, Tarnów, tel. 7495302799, email: aleksandra.z1243@onet.pl
Date added: 27-06-2020