Announcement Sprzedam Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli

Sprzedam Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli

No picture available
Stworzymy dla Ciebie najlepszy plan kont dla firmy. Ostatnie pół roku pokazało również wiele problemów połączonych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, obserwowaliśmy wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do różnorodnych zadań w obszarze podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala tak jak w inny sposób spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Ministerstwo opublikowało w ostatnim czasie listę przesłanek, jakich spełnienia oczekuje w celu zabezpieczenia odliczenia VAT, podczas gdy podatnik nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT. Nowe zasady dotyczące opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN. Kasy fiskalne i paragony elektroniczne. Faktury wystawiane do paragonów. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Ograniczenie możliwości odzyskania VAT przy korektach okresów przeszłych. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT. Likwidacja deklaracji VAT. Rozszerzenie sankcji VAT. Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przesłanki dochowania należytej staranności. Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT. Zobacz szczegóły

Offer:

Contact: Helena, Elbląg, tel. 5722823502, email: khelenaz1999@gazeta.pl
Date added: 29-06-2020